Kennisdeling in communities voor de Politie Academie

Team

Michiel van Lopik

Inspirator

Voor het functioneren van de Politie is kennis van groot belang. Kennisontwikkeling van politiemensen begint op de Politieacademie als Kennisinstituut en blijft ook daarna voor alle collega’s van belang om adequaat te kunnen handelen.
politie-logo

De aanleiding voor dit project: kennis is van groot belang

De ontwikkelingen in de samenleving gaan snel en kennisontwikkeling binnen de Politie dient daarbij even snel te volgen dan wel hier op vooruit te lopen. Binnen de Politieorganisatie was op dit onderwerp ruimte voor verdere verbetering.

Hiertoe is project KennisCloud opgezet, dat het doel heeft om de voorwaarden te scheppen binnen de politieorganisatie om het kennisdelen binnen en tussen basisteams op gang te brengen, te versterken en te borgen, zodat het structureel een onderdeel wordt van de beleving en de werkwijze binnen de Politie. Hierbij staat de politiemedewerker centraal.

De KennisCloud wordt gevormd door de organisatie zelf

De politiemedewerkers geven voor een groot deel zelf invulling aan de KennisCloud. Deze vormt zich door het ontwikkelen en uitvoeren van kennisinitiatieven en good practices in communities. ROUR is de hulpconstructie die de communities modereert, faciliteert, bijstuurt en borgt.

Daarmee is het vormen en richten van de KennisCloud een organisch proces dat plaatsvindt in co-creatie met de eenheden en basisteams. Om kennisdeling op gang te brengen is een community-methodiek geïntroduceerd, een kennis toolkit gemaakt, werden nieuwe rollen belegd en een nieuwe werkwijze geïmplementeerd.

De reflectie op de voortgang en ontwikkeling van de KennisCloud werd gehouden in een door ROUR samengestelde klankbordgroep met belangrijke stakeholders in de overheidsbranche.

 

 

Gerelateerde berichten

Please select listing to show.