Verbeterde kennisdeling met de KennisCloud en community-methodiek voor de Politie Academie

Voor het optimaal functioneren van de Politie is kennis van groot belang. Kennisontwikkeling binnen de politie begint op de Politieacademie als Kennisinstituut en blijft ook daarna voor alle collega’s van belang om adequaat te kunnen handelen. Als facilitator en moderator hebben wij, als ROUR, gezamenlijk het project KennisCloud geïnitieerd.

De aanleiding

In een snel veranderende maatschappij is het van cruciaal belang dat de kennisontwikkeling binnen de Politie niet alleen snel genoeg meegaat, maar ook vooruitstrevend is. Binnen de Politie was er ruimte voor ontwikkeling op het gebied van digitale kennisdeling.

KennisCloud

Als antwoord op deze behoefte heeft ROUR, in nauwe samenwerking met de Politie, het project KennisCloud opgezet als een cruciaal onderdeel van digitale transformatie. Het KennisCloud-initiatief heeft als doel de ideale omstandigheden te creëren voor kennisdeling binnen de politieorganisatie. Het stimuleert niet alleen het kennisdelen tussen basisteams, maar initieert, versterkt en borgt dit ook. Hierdoor wordt digitale kennisdeling structureel geïntegreerd in de beleving en de werkwijze binnen de politie, waarbij de politiemedewerker uiteraard centraal staat.

De invulling van de KennisCloud

Politiemedewerkers dragen in grote mate bij aan de invulling van de KennisCloud. Dit gebeurt door het ontwikkelen en uitvoeren van kennisinitiatieven en good practices binnen communities. ROUR fungeerde als de ondersteunende structuur die de communities modereerde, faciliteerde, bijstuurde en borgde.

Het vormen en sturen van de KennisCloud was een organisch proces dat plaatsvond in co-creatie met de eenheden en basisteams. Om kennisdeling te stimuleren, introduceerden we een community-methodiek, stelden we een kennis toolkit samen, deelden we nieuwe rollen toe en implementeerden we een vernieuwde werkwijze.

Reflectie op de voortgang en ontwikkeling van de KennisCloud vond plaats in een door ROUR samengestelde klankbordgroep met belangrijke stakeholders in de overheidsbranche.

Een succesvolle stap in de toekomst van Politiekennis

De KennisCloud heeft een cruciale rol gespeeld in de kennisdeling binnen de Politie. Dit initiatief stimuleerde niet alleen kennisuitwisseling tussen basisteams, maar creëerde ook een innovatieve cultuur. Met actieve betrokkenheid van politiemedewerkers en ROUR als facilitator groeide de KennisCloud organisch, ondersteund door een community-methodiek en vernieuwde werkwijze. Deze positieve verandering legde niet alleen een stevige basis voor duurzame kennisontwikkeling binnen de Politie, maar ook voor een veerkrachtige en toekomstgerichte organisatie.

 

Showcase

Beeldbank

Meer cases

Een toekomstbestendige IV-strategie voor een verbeterde verkeersveiligheid in Nederland

Het CBR zocht hulp bij haar digitale transformatie; het opzetten van een toekomstbestendige informatievoorziening en vroeg daarbij om ondersteuning voorhet ontwikkelen van een innovatieve IV-strategie in het kader van verbetering …

Data gebruiken voor waardegedreven dienstverlening en mentaal marktleiderschap

In 2021 kondigde schoonmaakbedrijf Vebego aan zichzelf te willen versterken in een veranderende markt. Met meerdere kantoren in heel Europa bleek dat een flinke uitdaging. De grootste wens was om meerwaarde toe te voegen voor …

De dagelijkse werkervaring van medewerkers verbeteren met een gecentraliseerd portaal

Onze klant stond voor de uitdaging om interne dienstverlening beter zichtbaar te maken voor medewerkers. ROUR heeft geholpen om één gecentraliseerd medewerkersportaal te maken, zodat medewerkers snel en efficiënt toegang …