Digitale strategie

Digitale transformatie betekent op een andere manier omgaan met je klanten, partners en interne organisatie. Het impliceert het vinden, vormgeven, testen en implementeren of afschalen van nieuwe bedrijfsmodellen. ROUR ondersteunt via een bewezen methode bij het ontwikkelen van nieuwe digitale bedrijfsmodellen om zo vanuit ‘digital’ een antwoord te geven op de ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarom’-vragen, en je organisatie te transformeren van traditioneel of geautomatiseerd naar gedigitaliseerd.

DIGITALE TRANSFORMATIE

De weg naar een digitale wereld

Iedere succesvolle transformatie begint met een optimale voorbereiding. De digitale transformatie met ROUR begint daarom altijd met een doordachte aanpak, gebaseerd op onze visie voor een leefbare digitale wereld en de optimale klant- en medewerkersbeleving. We stellen heldere doelstellingen op en ontwikkelen een roadmap om deze te bereiken. 

PORTFOLIO

Enkele producten en diensten

Icon digitale routekaart

Digitale Ambitie Routekaart

We meten de digitale volwassenheid van je organisatie met een nulmeting en evalueren de afstemming van de bedrijfsstrategie op de digitale strategie met een fit-gap analyse. Vervolgens begeleiden we je bij het formuleren van je (digitale) ambitie, resulterend in een helder beeld van een mogelijke digitale toekomst. Daarna concretiseren we de digitale ambitie naar een roadmap met concrete acties en implementatieplannen.

Icon CISO as a Service

CIO as a Service

Met CIO as a Service bieden we je de ondersteuning voor een interne CIO, waarbij we assisteren bij de strategieontwikkeling, organisatie-inrichting, opzet van innovatie- en informatiemanagement en een IT-beleid. We faciliteren tevens de mogelijkheid voor het organiseren van een CIO-office, die je bijstaat in contractmanagement, leveranciersselectie en compliance.

Icon Transformers en ROUR

Transformers Group

Samen met Transformers Group bieden wij je een totaal ervaring van je digitale strategie. Met een tastbaar prototype ervaart jouw organisatie direct de impact van de digitale toekomst, inclusief de technologische mogelijkheden van o.a. AI voor je huidige processen.

Icon nazorg

Care

Na realisatie gaat onze betrokkenheid verder. We waarborgen langdurig succes door regelmatige controle momenten. Hiermee blijven we de organisatie ondersteunen in haar digitale transformatie en dragen we bij aan het creëren van een leefbare digitale wereld.

Meer weten? We vertellen er graag over.

WAAROM

Pijnpunten die we oplossen

Organisatie toekomstbestendig maken

Prioriteren van business doelstellingen

Aanpassen aan snel veranderende technologie

Waarborgen van de businesscontinuïteit

Gerelateerde cases

Een toekomstbestendige IV-strategie voor een verbeterde verkeersveiligheid in Nederland

Het CBR zocht hulp bij haar digitale transformatie; het opzetten van een toekomstbestendige informatievoorziening en vroeg daarbij om ondersteuning voorhet ontwikkelen van een innovatieve IV-strategie in het kader van verbetering …

Transformatie van ICT-uitvoering naar regievoering voor gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen vijf jaar een aantal grote veranderingen ondergaan binnen het ICT-domein, met als drijvende kracht de nieuw ontwikkelde I-strategie. ROUR heeft de ICT-directie in vijf jaar tijd geholpen om de ICT-organisatie …