Programma personele aanpak

Team

Er zijn geen experts gevonden
Binnen de directie ICT van de gemeente Amsterdam lopen een aantal grote veranderingen. Deze veranderingen staan in het teken van de ontwikkeling van het ICT-werkveld in aansluiting op de ontwikkelingen van het I-domein.
Logo-Gemeente-Amsterdam

Belangrijkste resultaten zijn centralisatie en harmonisatie van de ICT-werkzaamheden en verregaande samenwerking met de business. Als laatste stap wordt nu de sourcing van de ICT-dienstverlening geïmplementeerd.     De veranderingen hebben grote impact op het personeel: het werk wordt anders en verdwijnt. In een aantal stappen worden de personele wijzigingen geformaliseerd. Doelstelling voor elke stap is het bereiken van een goed startpunt voor de volgende stap. Met deze aanpak is de ontwikkeling van het ICT-domein geen star proces maar volgt de beweging van de veranderende organisatie.

 

Er is voor elke fase een aanpak en een plan opgesteld in samenspraak met de CIO, directies, medezeggenschap, personeelszaken, juridische zaken en financiën. De uitvoering van de personele aanpak gebeurt in continue afstemming met alle betrokkenen. Belangrijke uitgangspunten in de personele aanpak zijn de borging van de rechtspositie, het voorkomen van willekeur en het stimuleren van mobiliteit bij de ICT-medewerkers. Voor elke stap is de personele aanpak in overeenstemming met het plan afgerond. Besluitvorming voor elke stap heeft plaatsgevonden in het college inclusief een adviestraject door de medezeggenschap (OR).

In de afgelopen jaren zijn de volgende doelen gerealiseerd:

Centralisatie ICT

Begin 2012 wordt koers gezet naar een moderne IV/ICT-organisatie. Dit start met de afsplitsing van de technische ICT uit de 36 diensten en stadsdelen. Alle ICT-werkzaamheden worden ondergebracht in één ICT-organisatie. Het e-Governance framework is het uitgangspunt voor de inrichting van de centrale ICT-organisatie. De 400 medewerkers worden verplaatst naar een ICT-organisatie.

Harmonisatie informatievoorziening

In 2016 wordt de informatievoorziening door pm 600 IV-medewerkers overgebracht naar de nieuwe IV-organisatie. De nieuwe IV-functies zijn opgesteld op basis van het e-Governance framework en samengevoegd in het IV-functieboek. Alle ongeveer 150 bestaande IV-functies zijn geïnventariseerd en afgebeeld op 24 nieuwe IV-functies. De functiewaardering is uitgevoerd op grond van het Generieke Functiegebouw Amsterdam.

Stadsbrede aanpak

In 2018 werden er aantal tactische IV-functies stadsbreed ingezet in de vorm van expertisepools.

Er is gekozen voor een ‘organische aanpak’ waarbij eerst de samenwerking binnen de nieuwe teams wordt ingericht. Hiermee is er veel ruimte voor medewerkers en managers om de juiste werkvorm te kiezen, te ervaren en bij te stellen. Nadat de werkvorm voldoende is uitgekristalliseerd heeft besluitvorming plaatsgevonden binnen het college over de organisatie inrichting.

Van ICT-uitvoering naar ICT-regievoering

In 2019 werden er binnen de directie ICT de eerste contouren voor regievoering verankerd. In de werkwijze en aanpak van de aansturing van ICT-werkzaamheden komst steeds meer de nadruk te liggen op regievoering van leveranciers. Als gevolg hiervan hebben een aantal medewerkers deels gewijzigde werkzaamheden gekregen. Deze werkzaamheden worden geformaliseerd in de bestaande organisatie.

Gerelateerde berichten

Please select listing to show.