Transformatie van ICT-uitvoering naar regievoering voor gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen vijf jaar een aantal grote veranderingen ondergaan binnen het ICT-domein, met als drijvende kracht de nieuw ontwikkelde I-strategie. ROUR heeft de ICT-directie in vijf jaar tijd geholpen om de ICT-organisatie om te zetten van een uitvoeringsorganisatie naar een efficiënte regieorganisatie.

Resultaten

Belangrijkste resultaten in deze vijf jaar zijn centralisatie en harmonisatie van de ICT-werkzaamheden, verregaande samenwerking met de business en het uitbesteden van de ICT-dienstverlening. Deze veranderingen hebben een aanzienlijke impact gehad op de medewerkers: werkzaamheden zijn veranderd of in sommige gevallen zelfs verdwenen. Deze personele wijzigingen hebben we stapsgewijs geformaliseerd.

Deze wijzigingen zijn gerealiseerd in een periode van vijf jaar, verdeeld over vier fasen. Deze gefaseerde aanpak heeft de gemeente Amsterdam geholpen om consistent een solide startpunt te vinden voor elke volgende fase, met behoud van voldoende flexibiliteit om mee te bewegen met de organisatie.

Voor elke fase hebben we in samenspraak met de Chief Information Officer (CIO), directies, medezeggenschap, personeelszaken, juridische zaken en financiën een aanpak en een plan opgesteld. De uitvoering van de personele aanpak gebeurde in continue afstemming met alle betrokkenen. Belangrijke uitgangspunten in de personele aanpak waren het waarborgen van de rechtspositie, het voorkomen van willekeur en het stimuleren van mobiliteit bij de ICT-medewerkers. Voor elke stap is de personele aanpak in lijn met het plan afgerond. De besluitvorming voor elke stap heeft plaatsgevonden in het college, inclusief een adviestraject door de medezeggenschap (OR).

Realisatie van Doelen

Samen met de gemeente Amsterdam heeft ROUR de volgende doelen gerealiseerd:

Centralisatie ICT

De start van het traject begon met de koers naar een moderne IV/ICT-organisatie, waarbij alle ICT uit de 36 individuele stadsdelen en diensten werden ondergebracht in één ICT-organisatie. Het e-Governance framework was het uitgangspunt voor de inrichting van de centrale ICT-organisatie. Alle 400 medewerkers worden verplaatst naar deze nieuwe ICT-organisatie.

Harmonisatie informatievoorziening

De daaropvolgende twee jaar stonden in het teken van de informatievoorziening en IV-medewerkers. De ruim 6000 medewerkers zijn ondergebracht in een nieuwe organisatiestructuur, waarbij de functies opnieuw zijn gedefinieerd op basis van het e-Governance framework en samengebracht in het IV-functieboek. Alle ongeveer 150 bestaande IV-functies zijn geïnventariseerd en afgebeeld op 24 nieuwe IV-functies. De functiewaardering is uitgevoerd op grond van het Generieke Functiegebouw Amsterdam.

Stadsbrede aanpak

In het jaar daarna heeft ROUR een aantal tactische IV-functies op stadsniveau ingezet in de vorm van expertisepools.

Er is gekozen voor een ‘organische aanpak’, waarbij eerst de samenwerking binnen de nieuwe teams wordt ingericht. Hierdoor is er veel ruimte voor medewerkers en managers om de juiste werkvorm te kiezen, te ervaren en bij te stellen. Nadat de werkvorm voldoende helder was, heeft het college beslissingen genomen over de organisatie inrichting.

Van ICT-uitvoering naar ICT-regievoering

Het laatste jaar van de transformatie stond in het teken van regievoering en het verankeren van dit concept bij de ICT-directie. In de werkwijze en aanpak van de aansturing van ICT-werkzaamheden komt steeds meer de nadruk te liggen op regievoering van leveranciers. Als gevolg hiervan hebben enkele medewerkers deels gewijzigde werkzaamheden gekregen. Deze werkzaamheden zijn geformaliseerd binnen de bestaande organisatie.

Meer cases

Een toekomstbestendige IV-strategie voor een verbeterde verkeersveiligheid in Nederland

Het CBR zocht hulp bij haar digitale transformatie; het opzetten van een toekomstbestendige informatievoorziening en vroeg daarbij om ondersteuning voorhet ontwikkelen van een innovatieve IV-strategie in het kader van verbetering …

Data gebruiken voor waardegedreven dienstverlening en mentaal marktleiderschap

In 2021 kondigde schoonmaakbedrijf Vebego aan zichzelf te willen versterken in een veranderende markt. Met meerdere kantoren in heel Europa bleek dat een flinke uitdaging. De grootste wens was om meerwaarde toe te voegen voor …

De dagelijkse werkervaring van medewerkers verbeteren met een gecentraliseerd portaal

Onze klant stond voor de uitdaging om interne dienstverlening beter zichtbaar te maken voor medewerkers. ROUR heeft geholpen om één gecentraliseerd medewerkersportaal te maken, zodat medewerkers snel en efficiënt toegang …