Klanten

Klantcasussen

Het succes van onze opdrachtgevers

Onze kernwaarden zitten diep geworteld: persoonlijk meesterschap, out-of-the-box denken, een blijvend effect creëren, maar ook draagvlak en plezier. Om deze eigenschappen verbinden klanten zich aan ons. Bekijk concrete resultaten en inspirerende voorbeelden van onze klanten.

Een groot farmaceutisch bedrijf

Ecosysteem

Assetinformatie op orde in crisistijd

ROUR is trots om mee te mogen werken aan dit uiterst belangrijke project en is blij met de samenwerking met het farmaceutische bedrijf en onze eco-partner IES Asset Management.

Provincie Utrecht

Ecosysteem

Informatie van project naar beheer voor Provincie Utrecht

Naar verwachting maken in 2020 maar liefst 60.000 reizigers gebruik van deze nieuwe tramlijn. Voor alle assets is in toenemende mate van informatie de cruciale factor.

Gemeente Rotterdam

Ecosysteem

Een nieuwe manier van werken voor de gemeente Rotterdam

We brengen de asset informatie in beeld, maken de asset informatie gereed voor indienststelling en maken deze overdraagbaar..

Gemeente Halderberge

Leefbaarheid in het buitengebied versterken

ROUR heeft met veel plezier bijgedragen aan het Vitale Buitengebied van de Gemeente Halderberge

Gemeente Amsterdam

Programma personele aanpak

Doelstelling voor elke stap is het bereiken van een goed startpunt voor de volgende stap. Met deze aanpak is de ontwikkeling van het ICT-domein geen star proces maar volgt de beweging van de veranderende organisatie.

Politie Academie

Kennisdeling in communities voor de Politie Academie

De reflectie op de voortgang en ontwikkeling van de KennisCloud werd gehouden in een door ROUR samengestelde klankbordgroep met belangrijke stakeholders in de overheidsbranche.