Tijdig en kwalitieve informatiedeling van project naar beheer voor Provincie Utrecht

Naar verwachting maken in 2020 maar liefst 60.000 reizigers gebruik van deze nieuwe tramlijn. Voor alle assets is in toenemende mate van informatie de cruciale factor.
Provincie Utrecht - Logo

Uithoflijn

In 2020 werd verwacht dat maar liefst 60.000 reizigers gebruik zouden maken van deze nieuwe tramlijn. Voor alle assets is in toenemende mate informatie de cruciale factor. Zonder de juiste tekeningen, veiligheidsrapporten en onderhoudsvoorschriften is de indienststelling van nieuwe assets en veilig en kwalitatief goed beheer niet mogelijk. Dit vormt een potentieel afbreukrisico voor elke organisatie die aan een (groot) project begint. Een belangrijk aandachtspunt is daarom de tijdige en kwalitatief goede informatieoverdracht. ROUR heeft, vanuit deze problematiek, samen met ECO-partners een unieke oplossing ontwikkeld.


ECO-partners en Ecosysteem

Een ecosysteem is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die gezamenlijk de klantvraag invullen. Daarom zijn Carbyn, Moxio, Temvi, ROUR en IV-Infra een ecosysteem gestart. Daarin zijn verschillende expertises en ervaringen samengebracht om tot betere oplossingen te komen. Door kennis te delen konden wij innovatieve en geavanceerde oplossingen bieden voor het beheren, delen, uitwisselen en visualiseren van informatie. We faciliteerden de informatiestroom tussen de projectorganisatie/aannemer en de beheerorganisatie/operationele beheerders met een informatievoortbrengingsproces. De bundeling van deze krachten zorgt ervoor dat we de klant in de volle breedte hebben voorzien van de juiste oplossing.

Meer cases

Een toekomstbestendige IV-strategie voor een verbeterde verkeersveiligheid in Nederland

Het CBR zocht hulp bij haar digitale transformatie; het opzetten van een toekomstbestendige informatievoorziening en vroeg daarbij om ondersteuning voorhet ontwikkelen van een innovatieve IV-strategie in het kader van verbetering …

Data gebruiken voor waardegedreven dienstverlening en mentaal marktleiderschap

In 2021 kondigde schoonmaakbedrijf Vebego aan zichzelf te willen versterken in een veranderende markt. Met meerdere kantoren in heel Europa bleek dat een flinke uitdaging. De grootste wens was om meerwaarde toe te voegen voor …

De dagelijkse werkervaring van medewerkers verbeteren met een gecentraliseerd portaal

Onze klant stond voor de uitdaging om interne dienstverlening beter zichtbaar te maken voor medewerkers. ROUR heeft geholpen om één gecentraliseerd medewerkersportaal te maken, zodat medewerkers snel en efficiënt toegang …