Optimaliseren van assetinformatie en werkwijze voor productie van vaccines in crisistijd

In samenwerking met een groot farmaceutisch bedrijf en IES Asset Management heeft ROUR een cruciaal project afgerond. Dit project was gericht op het optimaliseren van assetinformatie voor essentiële productieprocessen, met specifieke aandacht voor een solide basis in blijvende effectiviteit en efficiëntie in asset- en datamanagement.

Over de organisatie

Het farmaceutisch bedrijf ontwikkelt vaccins die de eerste of het beste zijn in hun klasse. De farmaceut heeft het onderhoud van assets in eigen beheer. De assets worden ingezet in kritische productieprocessen waarbij de betrouwbaarheid van de assets zeer hoog moet zijn. Een aantal nieuwe assets wordt projectmatig geïmplementeerd en overgedragen aan de beheerorganisatie.

Opdracht en uitvoer

De opdracht omvatte onder andere de implementatie van nieuwe assets, levering van maatwerkoplossingen, en een wijziging in werkwijze binnen het bedrijf. ROUR en IES zijn gestart met het project, dat in ca. 4 maanden doorlooptijd is afgerond. Het maatwerk begon met het achterhalen van de achterliggende behoefte van de opdrachtgever. ROUR heeft een verkenning gedaan van het huidige assetinformatiebeeld en gaf adviezen om het beeld aan te scherpen, gericht op toekomstige ontwikkelingen.

De bestaande werkwijze met assetinformatie is in kaart gebracht. Op basis van onze aanpak, die zich toespitst op het organiseren van assets en data, kon de klant ononderbroken doorgaan met produceren. Hierdoor kon de continuïteit van de productie worden gewaarborgd, zelfs tijdens de implementatie van nieuwe assets. onze aanpak heeft het mogelijk maakt om relevante rapportages te genereren zonder grote wijziging van het informatiesysteem. Deze rapportages worden ingezet om te sturen op de meest relevante zaken van assetmanagement, zoals onderhoudscontracten, expertise en voorraadbeheer.

Conclusie

ROUR heeft er niet alleen voor gezorgd dat de assetinformatie op orde is, maar heeft ook actief bijgedragen aan een nieuwe manier van werken binnen het bedrijf. Door het leveren van maatwerk, het verbeteren van het assetinformatiebeeld en het mogelijk maken van relevante rapportages, heeft ROUR de organisatie geholpen om de waarde van gestructureerd assetmanagement te begrijpen en te omarmen. Deze inspanningen hebben niet alleen geleid tot een efficiënter gebruik van assetinformatie, maar ook tot een positieve verandering in de bedrijfscultuur, waarbij het belang van goed georganiseerde assets centraal staat. Hierdoor is niet alleen de assetinformatie op orde, maar is ook een duurzame basis gelegd voor toekomstig succes in het beheer van kritieke productieprocessen.

Meer cases

Een toekomstbestendige IV-strategie voor een verbeterde verkeersveiligheid in Nederland

Het CBR zocht hulp bij haar digitale transformatie; het opzetten van een toekomstbestendige informatievoorziening en vroeg daarbij om ondersteuning voorhet ontwikkelen van een innovatieve IV-strategie in het kader van verbetering …

Data gebruiken voor waardegedreven dienstverlening en mentaal marktleiderschap

In 2021 kondigde schoonmaakbedrijf Vebego aan zichzelf te willen versterken in een veranderende markt. Met meerdere kantoren in heel Europa bleek dat een flinke uitdaging. De grootste wens was om meerwaarde toe te voegen voor …

De dagelijkse werkervaring van medewerkers verbeteren met een gecentraliseerd portaal

Onze klant stond voor de uitdaging om interne dienstverlening beter zichtbaar te maken voor medewerkers. ROUR heeft geholpen om één gecentraliseerd medewerkersportaal te maken, zodat medewerkers snel en efficiënt toegang …