Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van ROUR. In deze verklaring maken wij inzichtelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen. Bij ROUR ligt de hoogste prioriteit bij het beschermen van uw persoonsgegevens. 

Deze verklaring is van toepassing op alle (persoons)gegevens die ROUR via deze website verzamelt en verwerkt.

Formulieren op de website: www.rour.nl

De website van ROUR maakt gebruik van diverse contactformulieren. In deze formulieren worden diverse persoonsgegevens gevraagd zodat er eenvoudig contact met u opgenomen kan worden. Deze gegevens worden per e-mail verstuurd naar de juiste afdeling binnen het bedrijf. Enkel werknemers die werkzaam zijn bij ROUR zullen deze e-mails ontvangen. De gegevens worden naast de e-mail niet elders online opgeslagen.

De persoonsgegevens die u invult in onze formulieren worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Contact opnemen per telefoon of e-mail
 • Het maken en versturen van offertes

Beveiliging

Om de verzamelde persoonsgegevens veilig te houden hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, voor zover die in redelijkheid van ons kunnen verlangd. Enkele concrete maatregelen welke wij hebben getroffen zijn hieronder benoemd. Indien je meer informatie over de beveiliging wilt ontvangen, dan lichten wij je graag verder in.

 • We hanteren een strikt wachtwoordbeleid. Zo worden wachtwoorden die (mede) toegang bieden tot persoonsgegevens worden om de 90 dagen veranderd.
 • Medewerkers verplichten we tot geheimhouding.
 • We dragen er zorg aan dat medewerkers instructies hebben ontvangen voor de omgang met persoonsgegevens.

Cookies

ROUR gebruikt noodzakelijke en functionele cookies voor een goede werking van onze website. De website plaatst functionele cookies in de browser van de bezoeker. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden geplaatst om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt.

Server log

Deze server waarop deze website actief is verzamelt informatie in log-bestanden om problemen binnen de website en server op te sporen en op te lossen. In deze logbestanden kan onder andere uw IP-adres, tijdstip & browser opgeslagen worden.

De logbestanden worden uitsluitend gebruikt voor het opsporen van problemen binnen de server, het beveiligen van de server en om misbruik te voorkomen. 

Deze logbestanden zullen maximaal 31 dagen bewaard worden voordat deze automatisch worden verwijderd.

AdWords

Wanneer er een formulier ingevuld wordt binnen de website zal deze actie geregistreerd worden door Google Adwords om conversie bij te houden. Hierbij zal geen persoonsgegevens worden verzameld en deze gegevens zullen niet met Google gedeeld worden.

Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics. Deze plaats analytische cookies in de browser van de bezoeker. Met deze cookies wordt o.a. bijgehouden welke pagina’s en hoe lang deze pagina’s worden bezocht. Deze privacy maatregelen zijn genomen bij het gebruik van Google Analytics:

 • Verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • IP wordt niet opgeslagen.
 • Geen gegevens worden gedeeld met Google.
 • Gegevens worden na 26 maanden automatisch verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die via formulieren zijn, worden opslagen in onze e-mailaccounts. Wij dragen er zorg aan de verplichtingen van de AVG na te leven.

Wij zullen in geen enkel geval je persoonsgegevens verstrekken aan derden voor commerciële doeleinden

Je rechten

Wanneer wij persoonsgegevens van je verzamelen heb je het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van deze gegevens. Tevens heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door een verwerker waar wij mee samenwerken. Indien je gebruik wil maken van één van deze rechten, dan kan er via onderstaande gegevens contact met ROUR opgenomen worden.

ROUR

WTC Den Haag
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

 • KvK nummer: 63175010
 • BTW nummer: 85512447
 • Tel: 06 46 38 39 10
 • E-mail: info@rour.nl

Graag helpen we je met alle vragen en klachten omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks niet met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.