Leefbaarheid in het buitengebied versterken

buitengebied

Team

Esther Bosveld-van Tour

Vertaler

Het project had als doel de leefbaarheid in het buitengebied te versterken met agrarisch vastgoed, recreatieparken en huisvesting.
gemeente-halderberge

ROUR heeft met veel plezier bijgedragen aan het Vitale Buitengebied van de Gemeente Halderberge. Het project had als doel de leefbaarheid in het buitengebied te versterken met agrarisch vastgoed, recreatieparken en huisvesting.

 

Daarom wilde de Gemeente een gebiedsvisie maken, gerealiseerd in co-creatie met de omgeving. Aan Karin van den Boer de taak om een gebiedsgerichte dialoog op te zetten. Karin: ‘Ik heb intensieve gesprekken gevoerd met de inwoners van het buitengebied. Samen gingen we op zoek naar antwoorden op allerlei vragen. Wat vinden we belangrijk in het gebied? Welke ideeën en initiatieven zijn er? Waar loop je tegenaan? Hoe zou het gebied er in de toekomst uit moeten zien? Met zo’n X aantal inwoners heb ik mooie en interessante gesprekken gevoerd.

 

Karin: 'Ik heb de belangen, wensen en ideeën van de omgeving te laten terugkomen in de visie'. Hierdoor is een door de omgeving gedragen document ontstaan. Om de visie niet op een saai a4tje te presenteren, heb ik onze designer Hester Foppen aan het werk gezet. Zij heeft het document omgetoverd tot een visuele visie met passende illustraties en iconen.

 

De visie is in een klankbordgroep van inwoners tegen het licht gehouden. Het document is uiteindelijk gepresenteerd aan de gemeenteraad en dit heeft geresulteerd in een vastgesteld stuk’. Naast de gebiedsvisie wilde de gemeente inzicht krijgen in leegstand en illegaal gebruik van het buitengebied. Karin heeft ervoor gezorgd dat een sterke informatiepositie ontstond rondom de agrarische bedrijven van morgen. Dit heeft ze gedaan in samenwerking met de organisatie DataExperience.

 

Er is ook kennisbank opgezet voor agrarische bedrijven waar je allerlei informatie kunt terugvinden rondom stoppersregelingen, investeringen in duurzaamheid en subsidieregelingen. De kennisbank biedt een mooi handvat aan de agrarische bedrijven.

Gerelateerde berichten