Leefbaarheid in het buitengebied versterken

buitengebied
Het project had als doel de leefbaarheid in het buitengebied te versterken met agrarisch vastgoed, recreatieparken en huisvesting.

ROUR heeft met veel plezier bijgedragen aan het Vitale Buitengebied van de Gemeente Halderberge. Het project had als doel de leefbaarheid in het buitengebied te versterken met agrarisch vastgoed, recreatieparken en huisvesting.

 

Daarom wilde de Gemeente een gebiedsvisie maken, gerealiseerd in co-creatie met de omgeving. Aan Karin van den Boer de taak om een gebiedsgerichte dialoog op te zetten. Karin: ‘Ik heb intensieve gesprekken gevoerd met de inwoners van het buitengebied. Samen gingen we op zoek naar antwoorden op allerlei vragen. Wat vinden we belangrijk in het gebied? Welke ideeën en initiatieven zijn er? Waar loop je tegenaan? Hoe zou het gebied er in de toekomst uit moeten zien? Met zo’n X aantal inwoners heb ik mooie en interessante gesprekken gevoerd.

 

Karin: ‘Ik heb de belangen, wensen en ideeën van de omgeving te laten terugkomen in de visie’. Hierdoor is een door de omgeving gedragen document ontstaan. Om de visie niet op een saai a4tje te presenteren, heb ik onze designer Hester Foppen aan het werk gezet. Zij heeft het document omgetoverd tot een visuele visie met passende illustraties en iconen.

 

De visie is in een klankbordgroep van inwoners tegen het licht gehouden. Het document is uiteindelijk gepresenteerd aan de gemeenteraad en dit heeft geresulteerd in een vastgesteld stuk’. Naast de gebiedsvisie wilde de gemeente inzicht krijgen in leegstand en illegaal gebruik van het buitengebied. Karin heeft ervoor gezorgd dat een sterke informatiepositie ontstond rondom de agrarische bedrijven van morgen. Dit heeft ze gedaan in samenwerking met de organisatie DataExperience.

 

Er is ook kennisbank opgezet voor agrarische bedrijven waar je allerlei informatie kunt terugvinden rondom stoppersregelingen, investeringen in duurzaamheid en subsidieregelingen. De kennisbank biedt een mooi handvat aan de agrarische bedrijven.

gemeente-halderberge

Showcase

Uitgelichte oplossingen

Meer cases

Gemeente Amsterdam

Programma personele aanpak

Doelstelling voor elke stap is het bereiken van een goed startpunt voor de volgende stap. Met deze aanpak is de ontwikkeling van het ICT-domein geen star proces maar volgt de beweging van de veranderende organisatie.

Politie Academie

Kennisdeling in communities voor de Politie Academie

De reflectie op de voortgang en ontwikkeling van de KennisCloud werd gehouden in een door ROUR samengestelde klankbordgroep met belangrijke stakeholders in de overheidsbranche.

Een grote uitvoeringsorganisatie

Het waarborgen van de continuïteit in een tijd van continue verandering

In een snel veranderende wereld worden traditionele werkwijzen en informatievoorzieningen op de proef gesteld..