Het waarborgen van de continuïteit in een tijd van continue verandering

Herfst weg
In een snel veranderende wereld worden traditionele werkwijzen en informatievoorzieningen op de proef gesteld. Met opkomende nieuwe ontwikkelingen is de continuïteit meer dan ooit van belang. Hoe waarborg je de continuïteit van een organisatie in een tijd van continue verandering? 

Dit was de vraag van een grote uitvoeringsorganisatie in Nederland, waar we recentelijk een succesvol visie ontwikkelingstraject hebben afgerond.

 

Samen met onze eco-partner Connect2Settle ontworpen we een informatiestrategie en een routekaart voor een doorkijk richting de toekomst. De strategie duidt de invloed van de veranderingen van buiten en hoe de uitvoeringsorganisatie haar eigen kompas moet stellen om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden. In de strategie onderbouwen we de keuzes en oplossingen die genomen moeten worden voor verbetering en innovatie. De informatiestrategie is onderdeel van een groot veranderprogramma van deze klant.

 

Met de informatiestrategie en routekaart heeft deze uitvoeringsorganisatie de informatievoorziening en focus voor de komende jaren op orde. Aankomende periode richten we ons op de rol van innovatiemoderator om één van de innovatieprojecten in goede banen te leiden.

 

Omdat de werkwijze een andere manier van denken van de interne organisatie vraagt, verzorgen we interne verandercommunicatie. We brengen met onze Communicatie Routekaart de strategie in beeld. Op een simpel en inzichtelijk Routekaart a-4tje dachten we na over de benodigde communicatieacties om een doordachte route voor communicatie uit te stippelen.

 

Enkele cruciale vragen voor een succesvolle routekaart:

  • Wie is de belangrijkste doelgroep?
  • Welke leidinggevenden moeten steun bieden?
  • Wie moeten op de hoogte moeten blijven of medewerking verlenen?
  • Wat is de overtuiging en houding over het project?
  • Wat verwacht je van de doelgroepen?
  • Wat is hun belangrijkste zorg, barrière, … ?

 

Met behulp van de routekaart werken we nu een projectcampagne uit. Zodoende creëren we draagvlak en duidelijkheid voor het veranderprogramma en haar nieuwe werkwijze.

Een klant waar we met trots en enthousiasme mee werken!

Showcase

Uitgelichte oplossingen

Meer cases

Gemeente Halderberge

Leefbaarheid in het buitengebied versterken

ROUR heeft met veel plezier bijgedragen aan het Vitale Buitengebied van de Gemeente Halderberge

Gemeente Amsterdam

Programma personele aanpak

Doelstelling voor elke stap is het bereiken van een goed startpunt voor de volgende stap. Met deze aanpak is de ontwikkeling van het ICT-domein geen star proces maar volgt de beweging van de veranderende organisatie.

Politie Academie

Kennisdeling in communities voor de Politie Academie

De reflectie op de voortgang en ontwikkeling van de KennisCloud werd gehouden in een door ROUR samengestelde klankbordgroep met belangrijke stakeholders in de overheidsbranche.