Verschillende fasen opstart business ecosysteem

Auteur

Michiel van Lopik

Inspirator

Bij de start van een ecosysteem ligt de focus op de definitie van het kernprobleem. Welk doel heeft het ecosysteem? En welke klantwaarde moet het ecosysteem leveren? Vervolgens gaan we op zoek naar partners waarmee we het ecosysteem vormen.

In fase 2 gaan we het ecosysteem uitbreiden voor een sterk fundament. We voegen ander organisaties toe en specificeren de doelen verder.

In de derde fase ligt de focus op de spanningen binnen het ecosysteem. Er kan snel onderlinge strijd ontstaan over de leiderschapspositie in het netwerk. Om het commitment van iedereen te behouden moet het ecosysteem blijvende waarde creëren. Het ecosysteem moet sterk genoeg groeien en voldoende winstgevend zijn voor iedereen.

Het ecosysteem is volwassen. Wanneer er bedreiging ontstaat door opkomst van andere ecosystemen, innovaties of organisaties komt het bestaan onder druk te staan. In de vierde fase moet het volwassen ecosysteem zich opnieuw uitvinden of opnieuw structureren om de nieuwe realiteit aan te gaan.

Gerelateerde berichten

Innoveren

Creëer een plaats waar men mag meedoen, meedenken en op de hoogte wordt gehouden. 

Onze praatplaten brachten weer veel moois

Visualiseren met praatplaten

Genereren van meerwaarde

Ons team hanteert hiervoor de volgende aanpak voor het genereren van de meeste meerwaarde: