Informatie van project naar beheer voor Provincie Utrecht

De Uithoflijn wordt de belangrijkste schakel in de bereikbaarheid van Utrecht Science Park. Projectorganisatie Uithoflijn realiseert de tramlijn in opdracht van provincie Utrecht en gemeente Utrecht.
Provincie Utrecht - Logo

Ecosysteem partners

Uithoflijn

Naar verwachting maken in 2020 maar liefst 60.000 reizigers gebruik van deze nieuwe tramlijn. Voor alle assets is in toenemende mate van informatie de cruciale factor. Zonder de juiste tekeningen, veiligheidsrapporten en onderhoudsvoorschriften is indienststelling van nieuwe assets en veilig en kwalitatief goed beheer niet mogelijk. Dit is een afbreukrisico voor elke organisatie die aan een (groot) project begint. Belangrijk aandachtspunt is daarom de tijdige en kwalitatief goede informatieoverdracht. Vanuit deze problematiek heeft ROUR met ECO-partners een unieke oplossing ontwikkeld.


ECO-partners en Ecosysteem

Een ecosysteem is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die gezamenlijk de klantvraag invullen. Daarom zijn Carbyn, Moxio, Temvi en IV-Infra een ecosysteem  gestart. Daarin zijn verschillende expertises en ervaringen samengebracht om tot betere oplossingen te komen. Door kennis te delen kunnen wij innovatieve en geavanceerde oplossingen bieden voor het beheren, delen, uitwisselen en visualiseren van informatie. We faciliteren de informatiestroom tussen projectorganisatie/aannemer en beheerorganisatie/operationele beheerders met een informatievoortbrengingsproces. De bundeling van deze krachten zorgt ervoor dat we de klant in de volle breedte voorzien van de juiste oplossing.

Carla Wit en Remon van de Stroet aan het woord

Het trambedrijf van de Provincie Utrecht was op zoek naar een oplossing om de assetinformatie beter in beeld te krijgen. Het ecosysteem helpt ons assetinformatie inzichtelijker te maken middels het informatievoortbrengingsproces. Carbyn helpt ons bij assetinformatiemanagement en heeft de nodige lightrail expertise. MS Spoor houdt binnen- en buitencontroles en extra toezicht. IV-Infra doet RAMS analyses en Moxio levert een digitaal assetinformatie platform. We zijn erg tevreden met de bereikte resultaten, waarin recent ons informatiebeeld structureel is verbetert. Dit creëert voor ons op de lange termijn lagere beheerkosten en minder faalkosten. We werken al vier jaar met plezier samen in dit ecosysteem van kennisexperts

ROUR heeft goed naar onze vraag geluisterd en een ecosysteem samengesteld van verschillende partijen om onze vraag in te vullen.

Team

Esther Bosveld-van Tour

Vertaler

Michiel van Lopik

Inspirator

Eco-partners

Informatie van project naar beheer voor Provincie Utrecht

Arno Willems

Hoofd Afdeling Risicoanalyse & Contractmanagement