Assetinformatie op orde in crisistijd

ROUR is door ecopartner IES Asset Management gevraagd mee te werken aan een assetinformatie aanpak voor een gerenommeerd farmaceutisch bedrijf dat onderdeel is van één van de grootste gezondheidsbedrijven ter wereld. Het farmaceutisch bedrijf ontwikkelt vaccins die de eerste of het beste zijn in hun klasse.

Ecosysteem partners

Het farmaceutisch bedrijf ontwikkelt vaccins die de eerste of het beste zijn in hun klasse. De farmaceut heeft het onderhoud van assets in eigen beheer. De assets worden ingezet in kritische productieprocessen waarbij de betrouwbaarheid van de assets zeer hoog moet zijn.  Een aantal nieuwe assets wordt projectmatig geïmplementeerd en overgedragen aan de beheerorganisatie.

 

ROUR en IES zijn gestart met de opdracht en het project is in ca. 4 maanden doorlooptijd afgerond. Er is maatwerk geleverd, dat startte met het achterhalen van de achterliggende behoefte van de opdrachtgever. ROUR heeft een verkenning gedaan van het huidige assetinformatiebeeld en adviezen gegeven om het beeld aan te scherpen gericht op de toekomstige ontwikkelingen.

 

De bestaande werkwijze met assetinformatie is in kaart gebracht. Op basis van onze aanpak kan zonder grote wijziging van het informatiesysteem relevante rapportages worden gemaakt. De rapportages worden ingezet om te sturen op de meest relevante zaken van assetmanagement zoals onderhoudscontracten, expertise en voorraadbeheer.
ROUR is trots om mee te mogen werken aan dit uiterst belangrijke project en is blij met de samenwerking met het farmaceutische bedrijf en onze eco-partner IES Asset Management.

Team

Michiel van Lopik

Inspirator

Eco-partners

Assetinformatie op orde in crisistijd

Diederik van Leeuwen

Partner IES Asset Management