Met ROUR

Minder faalkosten voor OV Beheer

Een betere informatiepositie in de zorg

Sterker uit de crisis komen
Hero Illustratie - Oranje

Over ons

Succesvol veranderen is beleven

Iedere organisatie kent zijn eigen veranderuitdaging. Maar een goed bedacht veranderplan is lastig te vertalen naar succes. Waarom? Het belangrijkste aspect wordt vaak vergeten en dat is beleving. Of het nu gaat om een kleine aanpassing of een grote stap. Niet alleen het resultaat is belangrijk, maar ook de manier waarop je je doelen bereikt. Succesvol veranderen is beleven en blijvend in beweging blijven!

Onze klanten

Waar we trots op zijn

Een groot farmaceutisch bedrijf

Ecosysteem

Assetinformatie op orde in crisistijd

ROUR is trots om mee te mogen werken aan dit uiterst belangrijke project en is blij met de samenwerking met het farmaceutische bedrijf en onze eco-partner IES Asset Management.

Provincie Utrecht

Ecosysteem

Informatie van project naar beheer voor Provincie Utrecht

Naar verwachting maken in 2020 maar liefst 60.000 reizigers gebruik van deze nieuwe tramlijn. Voor alle assets is in toenemende mate van informatie de cruciale factor.

Gemeente Rotterdam

Ecosysteem

Een nieuwe manier van werken voor de gemeente Rotterdam

We brengen de asset informatie in beeld, maken de asset informatie gereed voor indienststelling en maken deze overdraagbaar..

Gemeente Halderberge

Leefbaarheid in het buitengebied versterken

ROUR heeft met veel plezier bijgedragen aan het Vitale Buitengebied van de Gemeente Halderberge

Gemeente Amsterdam

Programma personele aanpak

Doelstelling voor elke stap is het bereiken van een goed startpunt voor de volgende stap. Met deze aanpak is de ontwikkeling van het ICT-domein geen star proces maar volgt de beweging van de veranderende organisatie.

Politie Academie

Kennisdeling in communities voor de Politie Academie

De reflectie op de voortgang en ontwikkeling van de KennisCloud werd gehouden in een door ROUR samengestelde klankbordgroep met belangrijke stakeholders in de overheidsbranche.

Onze producten

Onze kennis delen we graag

Ontdek de producten van ROUR zoals het informatievoortbrengingsproces, de communicatie routekaart, masterclasses en whitepapers!

whitepaper mockup - Blijvend in beweging
whitepaper mockup - Blijvend in beweging

inzichten

Actueel

Laat u inspireren door onze laatste inzichten.

Communicatie routekaart

De routekaart geeft aan welke doelgroepen er zijn, wat hen typeert, welke middelen we inzetten en wat het doel daarvan is.

De succes- en faalfactoren voor een business ecosysteem

Eén partij moet verantwoordelijk zijn voor de verbinding binnen en buiten het ecosysteem. Deze rol heeft ROUR.

Verschillende fasen opstart business ecosysteem

Het ecosysteem moet sterk genoeg groeien en voldoende winstgevend zijn voor iedereen.