Onze visie

Synchroniciteit binnen organisaties leidt tot een emergente beweging. De emergente beweging zorgt voor continue verandering in organisaties. Het richten van deze verandering zet organisaties in hun kracht en zorgt voor blijvende toegevoegde waarde.

ROUR is een onafhankelijk bedrijfsorganisatie-adviesbureau gespecialiseerd in het modereren van continue verandering in een organisatie. Uitgangspunt is emergent gedrag in organisaties en de daarmee samenhangende synchroniciteit tussen mensen en middelen.

De focus ligt op samenhang tussen heldere doelen, uitvoerbare plannen en concreet resultaat. De aanpak van ROUR is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de kracht van de eigen organisatie.

Om dit te realiseren levert ROUR dienstverlening op het gebied van management advies, organisatie ‘scans’, training en workshops, ordeningsvraagstukken, rapportagemodellering.

Onze aanpak

ROUR modereert de kunst van het richten.

 • Re-Visie van doelstellingen.
 • Ordening van aspecten.
 • Uitvoering en executie vanuit de eigen organisatie.
 • Rapportage in samenhang.

Onze werkwijze

 • Netwerk als uitgangspunt
 • Empowerment, vanuit de betrokkenheid van medewerkers.
 • Definiëren van transparante doelstellingen.
 • Lerend vermogen en kennisontwikkeling.

Contact

 •  
 • ROUR Consult BV
 • Email:
 • Web: rour.nl
 •  
 • Michiel van Lopik
 • Commercieel directeur
 • 06 2339 9146
 •  
 • Arjen Linskens
 • Algemeen directeur
 • 06 4638 3910